Gimp 와 Alien Skin 필터

 

pspi 플러그인 적용 ->  x86버전 8bf과 호환 ok

 

Exposure 7과 호환 테스트 -> 결과는 굿

 

gimp

 

김프

 

 

AKVIS 필터는, 공식적으로 GIMP PSPI 지원한다고 개발자가 발표

 

 

 

 

<

+ Recent posts